EN

月刊JGAニュース

活動案内  

日誌

3
3日
国際委員会 → 開催中止
日本ジェネリック製薬協会会議室
3日 販売情報提供活動対応委員会 → 開催中止
5日 常設委員長会議 → 開催中止
6日 COP委員会 → 開催中止 富山県民会館会議室
9日 総務委員会広報部会ニュース・講演グループ 日本ジェネリック製薬協会会議室
10日 総務委員会総務部会
12日 薬価委員会(幹事会) → 開催中止 日本ジェネリック製薬協会会議室
13日 コンプライアンス研修会 → 開催中止 ベルサール八重洲会議室
16日 バイオシミラー委員会講演会 → 開催中止 ベルサール日本橋会議室
17日 くすり相談委員会 → 開催中止 日本ジェネリック製薬協会会議室
17日 総務委員会広報部会コミュニケーション広報戦略グループ
18日 正副会長会・理事会 ベルサール八重洲会議室
18日 臨時総会
19日 薬制委員会(幹事会) → 開催中止 日本ジェネリック製薬協会会議室
19日 薬制委員会全体会議 → 開催中止 ベルサール八重洲会議室
19日 製剤研究会 → 開催中止
24日 薬価委員会(幹事会) 日本ジェネリック製薬協会会議室
24日 薬価委員会運営委員会 → 開催中止 東京八重洲ホール会議室
24日 政策委員会実務委員会 日本ジェネリック製薬協会会議室
25日 総務委員会広報部会(幹事会)
26日 薬事関連委員連絡会 → 開催中止
26日 信頼性向上PJ常任委員会 → 開催中止
27日 安全性委員会(幹事会) → 開催中止
27日 安全性委員会運営委員会 → 開催中止 東京八重洲ホール会議室

今月の予定

4
3日
知的財産研究委員会 → 開催中止
東京八重洲ホール会議室
7日 総務委員会総務部会 日本ジェネリック製薬協会会議室
9日 薬価委員会(幹事会)
10日 流通適正化委員会 → 開催中止
13日 総務委員会広報部会ニュース・講演グループ → 開催中止
14日 薬制・製材・品質正副委員長会議 → 開催中止
15日 薬制委員会(幹事会) → 開催中止
15日 総務委員会広報部会コミュニケーション広報戦略グループ
16日 正副会長会・理事会
21日 薬価委員会(幹事会)
22日 安全性委員会(幹事会) → 開催中止
22日 総務委員会広報部会(幹事会)
23日 倫理委員会 → 開催中止
24日 品質委員会(幹事会) → 開催中止
24日 品質委員会全体会議 → 開催中止 東京八重洲ホール会議室
27日 政策委員会実務委員会 日本ジェネリック製薬協会会議室
 

PDFでご覧になる方はこちら